CECoD lần đầu tiên thực hiện tập huấn cho bà con tại phường Mỹ Đình 1- giếng Tràng.
Hy vọng qua buổi tập huấn bà con có thể tự mình khắc phục được tình trạng ô nhiễm và duy trì được cảnh quan xanh-sạch-đẹp tại ao, hồ phường mình.

My-Dinh-1-Gieng-Trang-04

Cán bộ trung tâm gặp mặt bà con phường Mỹ Đình 1

My-Dinh-1-Gieng-Trang-03

Cán bộ trung tâm giới thiệu về đĩa Secchi

My-Dinh-1-Gieng-Trang-02

My-Dinh-1-Gieng-Trang-01

Cán bộ trung tâm hướng dẫn cho bà con theo dõi tình trạng ô nhiễm tại Giếng Tràng