TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

CENTER FOR ENVIRONMENT AND COMMUNITY DEVELOPMENT

ico : Số nhà 23, ngõ 1104 Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

: to.duong@cecod.org.vn

: (84-24)6 266 2719

: https://cecod.org.vn

: 9:00 am – 4:30 pm (Thứ 2 – Thứ 6)