Loading...
TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG2023-10-05T07:42:23+00:00
Metri3

Về chúng tôi

Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng (CECoD) là một tổ chức phi chính phủ, trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, được thành lập ngày 17 tháng 8 năm 2005.

Gần 20 năm hoạt động, CECoD liên tục được giao triển khai các dự án tư vấn chính sách của chính phủ cũng như các dự án phát triển của các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế như UNDP, UNICEF, WB, The Asia Foundation – TAF (USA). CECoD đã chủ trì và triển khai thành công nhiều dự án liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế cho người dân.

Chi tiết

TIN TỨC – SỰ KIỆN

Châu Khê – Cuộc thi nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho học sinh trong kiểm soát rủi ro sức khỏe môi trường do các hoạt động sản xuất tại làng nghề

28/03/2021|Tin tức - Sự kiện|

VIDEO

Xem thêm Video
Go to Top