20131225_104115Trong khuôn khổ dự án “Một số vấn đề tồn tại và xung đột trong triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước – nghiên cứu điển hình tại sông Cầu Lường, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên” trong Quý 1/2014, Trung tâm môi trường và Phát triển cộng đồng đã tổ chức các hoạt động khảo sát, điều tra, thu thập số liệu và viết báo cáo tổng hợp. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Trung Tâm:

 

 

 IMG_2369

Hình 1: Làm việc với lãnh đạo địa phương

IMG_2486

Hình 2: Lấy mẫu nước

 IMG_2681

Hình 3: Phỏng vấn người dân

Nguồn: CECoD