Buổi tập huấn cho giáo viên và học sinh Trường THCS Đại Bái đã được tổ chức rất thành công,  nhằm cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường, ô nhiễm môi trường làng nghề, những ảnh hưởng đến sức khỏe và biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro sức khoẻ môi trường từ các hoạt động tái chế kim loại tại làng nghề. Ngoài ra, “Hội thi tìm hiểu về môi trường tại làng nghề và những ảnh hưởng đến sức khỏe con người” cũng được tổ chức song song.