Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết và nhận thức cho các em học sinh về bảo vệ môi trường, ô nhiễm môi trường làng nghề, những ảnh hưởng đến sức khỏe và biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro sức khoẻ môi trường từ các hoạt động tái chế kim loại tại làng nghề,cuộc thi nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho học sinh trong kiểm soát rủi ro sức khỏe môi trường do các hoạt động sản xuất tại làng nghề Châu Khê và Đại Bái được tổ chức tại trường THCS Châu Khê.

Hội thi được tổ chức  gồm 4 phần thi :

– Phần thi chào hỏi:

– Phần thi giải ô chữ:

– Phần thi vẽ tranh tuyên truyền và thuyết trình về môi trường:

Hội thi được tổ chức dưới nhiều hoạt động, phần thi  hấp dẫn, lôi cuốn học sinh và đạt hiệu quả cao trong việc tập hợp, giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường làng nghề. Mục đích tổ chức hội thi nhằm lôi cuốn học sinh tham gia nmột cách chủ động, tích cực vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí cho học sinh; thu hút tài năng và sự sáng tạo của học sinh; phát triển khả năng hoạt động tích cực vào các hoạt động giáo dục của nhà trường; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh; thu hút tài năng và sự sáng tạo của học sinh; phát triển khả năng hoạt động tích cực và tương tác của học sinh, góp phần bồi dưỡng cho các em động cơ học tập tích cực, kích thích hứng thú trong quá trình nhận thức