• Subcribe to Our RSS Feed

Thông tin chung

Oct 5, 2017   //   by cecod   //   Giới thiệu, Thông tin chung  //  Comments Off

Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng (CECoD) là một tổ chức phi chính phủ, trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, được thành lập ngày 17 tháng 8 năm 2005. CECoD là tổ chức có tư cách pháp nhân và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và tư vấn về bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững. Trong 12 năm hoat động (2005-2017), CECoD đã thực hiện nhiều đề tài, dự án do các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường cấp kinh phí, cũng như các dự án do UNDP, WB, UNICEF, The Asia Foundation – TAF (USA), v.v.. tài trợ. CECoD đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên, bao gồm các chuyên gia cao cấp, các tổ chức nghiên cứu và tư vấn liên quan ở nhiều địa phương khác nhau để cùng thực hiện các đề tài/dự án. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn của CECoD tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững và thân thiện môi trường thông qua các hoạt động: (i) Nghiên cứu khoa học và cung cấp các giải pháp công nghệ về bảo vệ môi trường; (ii) Thông tin, tư vấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng; (iii) Xây dựng, điều phối, phản biện và triển khai thực hiện các dự án trong nước và quốc tế  trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường; (iv) Xây dựng các mô hình thí điểm bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững; (v) Giới thiệu và chuyển giao công nghệ sản xuất sạch, xử lý ô nhiễm nước, xử lý chất thải chăn nuôi  và chất thải làng nghề ở khu vực nông thôn.

Bộ máy tổ chức của CECoD bao gồm 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, 1 kế toán, 1 văn thư/thư ký và 7 cán bộ nghiên cứu hưởng lương theo chế độ thường xuyên, có trình độ đại học, thạc sỹ về các chuyên ngành liên quan trong phạm vi hoạt động của tổ chức và có mạng lưới cộng tác viên gồm hơn 50 chuyên gia cao cấp cũng như nhiều tổ chức nghiên cứu, tư vấn đối tác ở nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau phân bố ở các địa bàn địa lý khác nhau.

Trong 12 năm hoạt động, CECoD liên tục được giao triển khai các dự án tư vấn chính sách của chính phủ cũng như các dự án phát triển của các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế như UNDP, UNICEF, WB, The Asia Foundation – TAF (USA). CECoD đã chủ trì và triển khai thành công một số dự án liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế cho người dân như: Dự án ‘Phát triển mô hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội’ do TAF tài trợ (2010-2011); Dự án ‘Nghiên cứu tác động của chính sách di dân tái định cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ’ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp kinh phí (2009-2010); Dự án ‘Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn cho người nghèo tại Thị trấn Vĩnh Trụ, tỉnh Hà Nam’ do UNDP tài trợ (2008-2009); Dự án “Nâng cao năng lực phát triển mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu phụ thuộc rừng đặc dụng tại vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã” do Chương trình tài trợ các Dự án nhỏ tại Việt Nam thuộc Quỹ Môi trường Toàn cầu – UNDP-GEF SGP tài trợ (2016-2017); Dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá và xác định các vùng điểm nóng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam” –TSIP do Tổ chức Pure Earth của Hoa Kỳ tài trợ (2009-2018); Dự án “Phát triển mô hình cộng đồng tham gia giám sát ô nhiễm nước mặt Hà Nội – Thí điểm tại quận Nam Từ Liêm” do Liên minh Nước sạch thuộc Oxfam tài trợ (2016); Dự án “ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quận Nam Từ Liêm cho giai đoạn các năm 2011-2015, năm 2016” do UBND quận Nam Từ Liêm tài trợ (2015-2016).